HomeAdatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Csurgói Kézilabda Klub (Cg.: 14-02-0001137; székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Általános Adatkezelési Tájékoztatója

 

A Csurgói Kézilabda Klub (a továbbiakban: Csurgói Kézilabda Klub) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

 

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja és rendeltetése, hogy rögzítse a Csurgói Kézilabda Klub által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Csurgói Kézilabda Klub mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Csurgói Kézilabda Klub mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Adatkezelő:

Csurgói Kézilabda Klub
Székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
A Csurgói Kézilabda Klub adatvédelmi tisztségviselője dr. Rideg Gergely (telefon: +36 1 235 0896, e-mail: info@cskk.hu).

 

Az Csurgói Kézilabda Klub adatkezelés alapelvei:

Az Csurgói Kézilabda Klub által, illetve az Csurgói Kézilabda Klub szervezetében, rendszereiben személyes adat kezelése kizárólag jogszerűen, tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon történhet.

Az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha legalább a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak (jogalapok) egyike teljesül.

Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az érintett könnyen hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan és kik tekintenek be vagy milyen egyéb módon kezelik.

Személyes adatok egyértelműen meghatározott jogszerű célból kezelhetők. A személyes adatok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az adatkezelésnek pontosnak kell lenni, a cél szerinti pontatlan adatkezelés haladéktalanul helyesbítendő, azaz minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék.

Az adatokat olyan módon kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges mértékben teszi lehetővé.

Az adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezése:

 

A Csurgói Kézilabda Klub honlapjának látogatása során kezelt adatok

A Csurgói Kézilabda Klubbal történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

 

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése

A Csurgói Kézilabda Klub honlapjának látogatása során kezelt adatok

A Csurgói Kézilabda Klubbal történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése:

A Csurgói Kézilabda Klub honlapjának látogatása során kezelt adatok

A Csurgói Kézilabda Klubbal történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

 

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése:

 

A Csurgói Kézilabda Klub honlapjának látogatása során kezelt adatok

 

A Csurgói Kézilabda Klubbal történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

 

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése:

A Csurgói Kézilabda Klub honlapjának látogatása során kezelt adatok

A Csurgói Kézilabda Klubbal történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

A kezelt adatok köre:

A honlap használata során megadott adatok

Süti kezelés az mnb.hu weboldalon.

A honlap használata során megadott adatok

Ügyfélszolgálat működtetése során kezelt adatok

 

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása

Az Ön hozzájárulása

 

 

 

Az adatkezelés célja

A honlap üzemeltetése, regisztrációhoz kötött tartalmak használata

Az Önnel történő kapcsolat felvétele

 

 

Az adatkezelés ideje:

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

Legfeljebb a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásától számított 1 év

 

 

 

Az adatkezelés érintettjei:

Az Csurgói Kézilabda Klub honlapját látogató, ott regisztráló természetes személyek

A kapcsolatfelvételre jelentkező látogatók köre

Adattovábbítás:

Az Csurgói Kézilabda Klub az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel összefüggő jogok” részben leírtak szerint.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Csurgói Kézilabda Klub az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. Az Csurgói Kézilabda Klub megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Adatkezelési szabályzat

 
Letöltés 

 

Iratkozz fel hírlevelünkre

FŐTÁMOGATÓINK

https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/Primont-320x80.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/drava-coop.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/2020/07/KLH-MASTERS_logo-320x78.png

KIEMELT TÁMOGATÓINK

https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/patik_es_varga-320x117.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/2023/09/select-matrica-latvanyterv.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/MenDan-320x105.jpg
https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/dravanatura2.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/tippmix_logo.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/stier_pinceszet.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/2023/09/kappa-logo-vector-320x178.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/2023/09/BTL-Logo-.jpg
https://cskk.hu/wp-content/uploads/2024/04/Port-invest_original-320x187.png

PARTNEREINK

https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/MTVA.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/csurgotv-640x238.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/csvmrg_logo-640x217.png
https://cskk.hu/wp-content/uploads/Sponsors/segelyszervezet2.jpg

CSURGÓI KÉZILABDA KLUB

Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2023 / 2024) letöltés
Csurgó KK induló letöltés 

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím (sportcsarnok):
        8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
        +36 82 464 948
Telefon (sportcsarnok):
      +36 82 900 034
Akkreditáció:
        info@cskk.hu
Jegy:
        jegyrendeles@cskk.hu

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

Látogass el hozzánk!

Copyright © 2009 - 2023 Csurgói KK.